produkcja według

Dane z 29.03.2022 04:06:27

Zestawienie danych:

wydajność [kWh]
206 377,06
zaoszczędzono (przy koszcie 1 kWh wynoszącym 0,55 PLN)
113 507,38 PLN

Wydajność w kWh