Projekt unijny


BOB ENERGETYK Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Hydro-GEN- innowacyjna technologia wytwarzania ultraczystego wodoru oraz tlenu”.

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

W ramach projektu Beneficjent wdroży własną i innowacyjną technologię oraz uruchomi na jej podstawie produkcję ultraczystego wodoru i tlenu.

Zakres projektu obejmuje wytwarzanie gazów o najwyższych parametrach jakościowych (czystość powyżej 99,99% dla wodoru oraz powyżej 99,9% dla tlenu) przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej, uzyskiwanych w procesie alkalicznej elektrolizy wody poprzez zastosowanie innowacyjnych materiałów elektrodowych (oraz nowych diafragm) o porowatej strukturze, posiadających bardzo rozbudowaną powierzchnię właściwą.

Cele projektu:
Celem projektu jest wdrożenie własnej i innowacyjnej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji ultraczystego wodoru i tlenu w oparciu o energię produkowaną z instalacji fotowoltaicznej.

Całkowite wydatki na realizację projektu: 31 056 823,50 PLN


Kwota dofinansowania UE: 17 674 615,00 PLN


Beneficjent:
BOB ENERGETYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jutrzenki 94,
02-230 Warszawa
NIP: 7393871651

 

 

 

 

BOB ENERGETYK Sp.z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie kompleksowego systemu zbierania i przetwarzania danych z pracy elektrowni fotowoltaicznych w firmie BOB ENERGETYK Sp. z o.o.”

Projekt zakłada wdrożenie technologii inteligentne systemy zarządzania CRM/BI  w firmie BOB ENERGETYK Sp. z o.o. działającej w województwie warmińsko – mazurskim. W ramach realizowanego projektu firma wdraża rozwiązania, które mają przyczynić się do usprawnienia wszelakich procesów występujących w firmie.

 

Cel główny:

Głównym celem projektu jest poprawa organizacji zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wykorzystanie TIK w przedsiębiorstwie

 

Cele szczegółowe:

 • Usprawnienie następujących procesów: zarządzania realizacją usług sprzedażowych i posprzedażowych, konsolidacja danych, kontroli, zaopatrzenia, relacji z klientami
 • zmniejszenie kosztów: zmniejszenie czasochłonności usług projektowych, sprzedażowych i serwisowych
 • poprawa jakości produktów / usług
 • Zrealizowanie usług szkoleniowych w zakresie wykorzystania nowego rozwiązania TIK

 

Planowane efekty:

 • inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) - 458378.80 zł
 • liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno – procesowe – 1 szt.
 • liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 1 przedsiębiorstwo
 • liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 1 przedsiębiorstwo
 • liczba pracowników wnioskodawcy objętych szkoleniami w zakresie wykorzystania nowego rozwiązania TIK – 2 osoby
 • liczba wdrożonych w ramach projektu systemów TIK dot. zarządzania przedsiębiorstwem – 1 szt.
 • liczba zrealizowanych działań informacyjno – promocyjnych – 1 szt.
 • liczba zrealizowanych usług szkoleniowych w zakresie wykorzystania nowego rozwiązania TIK – 1 szt.
 • liczba zrealizowanych usług informatycznych – 1 szt.

 

Wartość projektu: 1 089 820.00 zł

Kwota dofinansowania: 631 441.20 zł

 

 

 

 

BOB ENERGETYK Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Opracowanie innowacyjnego systemu wytwarzania ultra-czystego wodoru oraz tlenu”. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest wzrost innowacyjności firmy BOB Energetyk sp. z o.o. w wyniku działalności badawczo-rozwojowej w okresie do 01.06.2020r.

 

Projekt zakłada przeprowadzenie badań przemysłowo-rozwojowych procesu alkalicznej elektrolizy wody, których efektem będzie wyprodukowanie wodoru oraz tlenu o najwyższych parametrach jakościowych (czystość powyżej 99,99 % dla wodoru oraz powyżej 99,9 % dla tlenu) przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej (na poziomie 4,0-4,5 kWh przypadającej na 1 N m3 wyprodukowanego wodoru) oraz optymalnej charakterystyce pracy i trwałości skonstruowanego prototypowego stosu (5 kW) elektrolizera. Finalnym etapem projektu będzie przeprowadzenie testu prototypowego systemu elektrolizera w warunkach rzeczywistych, z wykorzystaniem energii elektrycznej pochodzącej z baterii ogniw fotowoltaicznych lub siłowni wiatrowej. Jednocześnie, w wyniku realizacji projektu uzyskane informacje technologiczne umożliwią zaplanowanie oraz konstrukcję optymalnego systemu produkcji wodoru i tlenu w układzie alkalicznego elektrolizera wody (AEW), w skali przemysłowej (np. 1 MW). Dzięki uzyskanym danym w skali prototypowej, wytworzony w skali przemysłowej system elektrolizy będzie funkcjonował w warunkach gwarantujących maksymalizację żywotności dla całej instalacji.

 

Wartość projektu: 439 317.51 zł

Kwota dofinansowania: 271 590.79 zł